Protecţia datelor

1. Colectarea şi stocarea datelor cu caracter personal, modul şi scopul prelucrării acestora

a) La vizitarea website-ului

La deschiderea website-ului nostru, browser-ul folosit de vizitator trimite automat anumite informaţii serverului care găzduieşte site-ul. Aceste informaţii sunt stocate într-un fişier numit "logfile”. Următoarele informaţii vor fi colectate şi stocate fără sesizarea vizitatorului:

Cu aceste date nu se poate afla identitatea unei persoane. Aceste informaţii nu vor fi corelate cu date provenite din terţe surse. Ne rezervăm dreptul de a verifica ulterior aceste date, în cazul în care apar indicii cu privire la orice utilizare ilegală.

Datele menţionate vor fi folosite de noi în următorul scop:

b) În cazul folosirii adresei noastre e-mail

Pentru solicitările de orice gen vă oferim posibilitatea de a ne contacta la una din adresele e-mail menţionate pe website-ul nostru. Pentru aceasta va trebui să vă menţionaţi adresa e-mail şi numele, pentru a şti de la cine provine solicitarea respectivă şi cărei persoane îi vom răspunde. Celelalte date din formular se completează benevol.

Prelucrarea datelor necesare la contactarea noastră se va efectua cu respectarea prev. art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Germania: „DSGVO”).

Datele cu caracter personal colectate în urma folosirii adresei noastre de e-mail vor fi stocate pentru soluţionarea solicitării trimise şi pentru alte relaţii suplimentare.

2. Ştergerea, resp. blocarea datelor

Vom respecta principiile privind evitarea colectării datelor sau reducerea la minim a volumului de date colectate. Vom păstra datele cu caracter personal numai atâta timp cât e necesar pentru a atinge scopul menţionat aici, sau până la termenul limită de stocare prevăzut de legislaţia în vigoare. După atingerea scopului menţionat, resp. expirarea termenului limită de stocare prevăzut de lege, datele respective vor fi blocate sau şterse, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3. Dreptul la informare, la intervenţie, la blocarea şi ştergerea datelor şi dreptul de opoziție al persoanelor vizate

Drepturile pe care le aveţi sunt următoarele:

4. Dreptul de opoziţie

5. Transmiterea datelor

Datele cu caracter personal nu se vor transmite unor terţi, decât în scopul menţionat mai jos. Vom transmite unor terţi datele care vă vizează numai în următoarele cazuri:

6. Cookies, instrumentele de analiză, reţelele de socializare şi plug-in-urile YouTube

Pe website-ul nostru nu vom folosi coockies, instrumente de analiză, reţele de socializare şi plug-in-uri YouTube.

7. Actualizarea şi modificarea declaraţiei privind protecţia datelor

Prezenta declaraţie privind protecţia datelor a fost actualizată în mai 2018.

Odată cu dezvoltarea continuă a website-ului şi a ofertei noastre, va fi probabil necesară în viitor o actualizare a prezentei declaraţii privind datele personale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Varianta actuală a declaraţiei privind protecţia datelor personale se poate deschide şi printa de la adresa http://www.sudariumchristi.com/ro/privacy/index.htm.