Il sepolcro è vuoto

 

Jerusalem Dominus Flevit Jerusalem Jerusalem Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Jerusalem Jerusalem Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Holy Sepulchre Church – Grabeskirche Empty tomb – Das leere Grab Holy Sepulchre Church – Grabeskirche

Sì, il Signore è veramente risuscitato, è veramente risorto.
(Sequenza di Pasqua, LD 216)