Wprowadzenie

W górzystej okolicy u podnóża masywu Majella we włoskiej Abruzji położone jest miasteczko Manoppello. W tej odległej miejscowości przechowywana jest bezcennej wartości relikwia: welon, na którym zostało odbite oblicze Jezusa Chrystusa.

Przez prawie 400 lat to Sudarium niosło pocieszenie i nadzieję tylko niewielkiej liczbie wiernych, podczas gdy przed resztą chrześcijan było ono ukryte. Jednakże coraz częściej zaczęły pojawiać się głosy, że chodzi tu o „prawdziwy obraz“, który właściwie powinien znajdować się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.

Już nawet same właściwości Sudarium – wskazują na jego zagadkowy, tajemniczy charakter: przezroczysty welon, na którym odbicie Jezusa Chrystusa zdaje się podlegać ciągłym zmianom w zależności od oświetlenia. Dopiero podczas procesji w świetle dziennym obraz ten ukazuje pełną wartość w swoim bogactwie. Znani artyści podejmowali się oddania tego motywu, jednak nawet najnowocześniejsze techniki fotograficzne nie potrafią odpowiednio oddać blasku Oblicza. Na dodatek Sudarium wykonane jest ze szczególnego materiału – bisioru, legendarnego materiału czasów antycznych. Tkanina na całą wieczność, która przetrwała już 2000 lat od śmierci Chrystusa. Już wczesnych chrześcijan nurtowało pytanie, w jaki sposób oblicze Jezusa zostało odbite na Sudarium. Pytanie to pozostaje zagadką do dziś.

Manoppello, manipulus, manipularz – Nazwa pozornie nic nieznaczącego miasteczka, w którym od setek lat znajduje schronienie Sudarium Chrystusa, nie mogła być bardziej znacząca: Manoppello pochodzi od łacińskiego słowa manipulus oznaczającego „garść”. Nieprzypadkowo w herbie miasta jest przedstawiana dłoń – jako „ręka pełna kłosów“. Kłosy zaś przypominają o chlebie, podobnie jak nazwa miejsca narodzin Jezusa Chrystusa – Betlejem – oznacza po hebrajsku „dom chleba“.

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie łamał go i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę! Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.“ (Łk 22, 19–20)

Ojciec Ignazio Scruti, Kapucyn z Manoppello, podkreślił: „Prawdziwą Veroniką, prawdziwym welonem, jest eucharystyczna Hostia, prawdziwe zaś oblicze Boga odnajdziesz w twarzy bliźniego“.

Manoppello leży nieco na uboczu, we włoskiej Abruzji
Manoppello leży nieco na uboczu, we włoskiej Abruzji
 
Herby miast Manoppello i Betlejem
Herby miast Manoppello i BetlejemBazylika Papieska del Volto Santo w Manoppello
Bazylika Papieska del Volto Santo w Manoppello