Impressum

Manfred Prosch
Bauernallee 23
19288 Ludwigslust
NIEMCY

Tel.: +49 3874 4240251
Faks: +49 3874 4240252
E-mail: info@sudariumchristi.com

Zdjęcia:
Zdjęcia Sudarium Chrystusowego: Blandina Paschalis Schlömer,
Paul Badde, Prof. Andreas Resch, Dr. Raphaela Pallin

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia są własnością Blandiny Paschalis Schlömer, Paula Badde lub Evy-Marii Proksch.

Źródła:
Badde, Paul: Das Göttliche Gesicht, Monachium 2006
Badde, Paul: Das Grabtuch von Turin oder das Geheimnis der heiligen Bilder, Monachium 2010
Belting, Hans: Bild und Kult – Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Monachium 1991
Frascadore, Antonio: Il Sacro Velo il Volto Santo di Manoppello, DVD 2010
Resch, Andreas: Das Antlitz Christi, Innsbruck 2006
The Human Face of God, Blagovest Media, 2010
Schlömer, Blandina Paschalis: Jezus Chrystus swiadestwo jego calunów, Radom 2009
Schlömer, Blandina Paschalis und Basti, Lidia: Il Volto della Parola Gesú - Jesus das Gesicht des Wortes, Teramo 2010
Wikipedia

Teksty:
Blandina Paschalis Schlömer, Astrid Schwarz,
Paul Badde, Eva-Maria Proksch

Wyłączenie odpowiedzialności:
Nasza strona zawiera linki do stron zewnętrznych, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za te obce treści. Za treść zalinkowanych stron zawsze odpowiada oferent lub operator tych stron. Powiązane strony zostały sprawdzone pod względem prawnym w momencie zamieszczania linków. Nie znaleziono wówczas nielegalnych treści. Stała kontrola treści zalinkowanych stron jest bez konkretnych dowodów.

Realizacja:
Janner & Schöne Medien GmbH, Schwerin