Ochrona danych osobowych

1. Pozyskiwanie i zapisywanie danych osobowych oraz cel i przeznaczenie ich wykorzystania

a) Przy odwiedzaniu strony internetowej

Przy otwieraniu naszej strony internetowej przeglądarka używana na urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te zapisywane są w tzw. pliku log. Następujące informacje gromadzone i zapisywane są bez twojego udziału:

Danych tych nie można odnieść do określonych osób. Dane te nie zostaną powiązane z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeżeli pojawiłyby się konkretne przesłanki wskazujące na ich wykorzystanie niezgodnie z prawem.

Wyszczególnione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

b) Przy używaniu naszego adresu e-mail

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dajemy ci możliwość nawiązania z nami kontaktu za pomocą adresu e-mail podanego na stronie internetowej. Konieczne jest przy tym podanie ważnego adresu e-mail oraz swojego nazwiska, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celach nawiązania kontaktu z nami jest zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO (RODO) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez ciebie zgody.

Dane osobowe, zebrane przez nas za pomocą adresu e-mail, zapisywane są w celu zrealizowania wysłanego przez ciebie zapytania oraz w celu odpowiedzenia na ewentualne pytania dodatkowe.

2. Usuwanie lub zablokowanie danych

Przestrzegamy zasad dążących do minimalizacji i oszczędności danych. Zapisujemy twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania wymienionych powyżej celów bądź jak to przewidują ustalone przez ustawodawcę okresy przechowywania. Po zaprzestaniu występowania danego celu lub upływie tych okresów odpowiednie dane zostają rutynowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami zablokowane lub usunięte.

3. Prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji, sprostowania, zablokowania i usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu

Masz prawo:

4. Prawo do sprzeciwu

5. Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim w innych celach niż poniżej wymienione. Przekazujemy twoje dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadku, gdy:

6. Ciasteczka, narzędzia analizujące, wtyczki do mediów społecznościowych i YouTube

Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy ciasteczek, narzędzi analizujących ani wtyczek do mediów społecznościowych i YouTube.

7. Aktualizacja i zmiany w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych

Niniejsza deklaracja o ochronie danych osobowych jest aktualnie obowiązująca. Jej ostatnia aktualizacja to maj 2018.

Z uwagi na stałe rozwijanie naszej strony internetowej i naszej oferty lub z uwagi na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może okazać się koniecznym wprowadzenie zmian w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. Aktualną deklarację o ochronie danych osobowych możesz w każdym momencie wywołać i wydrukować na stronie http://www.sudariumchristi.com/pl/privacy/index.htm.