Bisior i czysty len –

Całuny pogrzebowe Chrystusa

Chusta z północnohiszpańskiego Oviedo, święty czepek z Cahors, Całun Turyński, chusta napotna z Kornelimünster – to dość duża liczba relikwii z tkanin związanych z pogrzebem Jezusa. Święty Jan w swojej paschalnej Ewangelii wspomina nie tylko o lnianych płótnach w liczbie mnogiej, ale również o zwiniętej (lub złożonej – gr. entylisso) chuście napotnej:

„…i zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.“ (J 20, 5-7)

W czasach starożytnych podczas pogrzebu dokonywanego według zwyczajów żydowskich nie było niczym nadzwyczajnym używanie wielu chust ani też zakrywanie twarzy zmarłych. Również w opisie wskrzeszenia Łazarza jest mowa o opaskach i chuście:

„I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą“. (J 11 ,44)

Całun Turyński oraz chusta z północnohiszpańskiego Oviedo zostały dobrze zbadane z naukowego punktu widzenia. W obu przypadkach ślady krwi pochodzą od zmarłego mężczyzny o grupie krwi AB.

Wedle wierzeń żydowskich krew jest święta, gdyż jest siedliskiem życia. Wszelka krew powinna być zebrana i umieszczona w grobie razem ze zwłokami. Właśnie dlatego chusta z Oviedo bezpośrednio po śmierci Jezusa musiała być przyłożonona do Jego ust i nosa, aby zatamować krew. Potem założono jeszcze na Jego głowę święty czepek składający się z ośmiu warstw gazy, który przechowywany jest w Cahors we Francji. Wreszcie całe ciało owinięte zostało Całunem Turyńskim.

Jednakże właściwości chłonne nie były jedynym kryterium przy wyborze całunów pogrzebowych, ale również ich jakość: „Ten [Józef z Arymatei] kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno…“ (Mk 15,46)

Tak więc wydaje się realne, że takie chusty jak Sudarium z Manoppello czy też chusta z Kornelimünster, które wykonane są z bisioru i w związku z tym nie absorbują jakichkolwiek płynów, zostały użyte podczas pogrzebu Jezusa wyłącznie z racji swojej jakości. Użyto ich na samym końcu, gdyż ich tkanina nie wykazuje jakichkolwiek śladów krwi, a na chuście z Kornelimünster nie ma nawet jakiegokolwiek wizerunku.


Święty czepek, Palad’Oro, Bazylika św. Marka w Wenecji
Święty czepek, Codex Egberti, 980-983