Poezja i fakty –

Sprzeczność widniejąca na słupie Weroniki

Kolumna Veroniki Veronika z chustą wchłaniającą  pot Veronika z chustą wchłaniającą  pot Veronika z chustą wchłaniającą  pot Anioł z Sudarium Chrystusa Anioł z Sudarium Chrystusa Anioł z Sudarium Chrystusa

Na kolumnie Veroniki w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie widoczna jest pewna niezgodność. W jej dolnym obszarze, wyrzeźbiona w 1646 przez Francesco Mochi Weronika, rozpościera chustę, na której można rozpoznać twarz z zamkniętymi oczami. Z kolei anioł nad balkonem, pochodzący prawdopodobnie ze szkoły Gianlorenzo Bernini, niesie chustę, na której widoczna jest twarz z otwartymi oczami. Jest ona identyczna z Sudarium z Manoppello i jest na niej Oblicze Pana.

W dziele „Opusculum de Sacrosanto Veronicae Sudario“ (Dziełko o przenajświętszej Chuście napotnej „Veronika”) Jacopo Grimaldiego – inwentarzu skarbów starego kościoła świętego Piotra – udokumentowano także w imponujący sposób przemianę wizerunków Chrystusa w XVII wieku. Na stronie tytułowej zostało przedstawione Sudarium w wydaniach z roku 1618 oraz 1620 było to znajome oblicze z otwartymi oczyma, ale w wiernym odpisie z roku 1635 było to nieznane oblicze z zamkniętymi oczyma.